Posty

Bardzo bardzo bardzo

Mam tylko otwarte okno i zakaz

Chodź, teraz bezpiecznie

3 w 1, czyli diabeł zna wyż i niż

Niedziela, wieczór, prawie noc

Co się chce szczytowi

Zamykam oczy, nie patrzę